SKYNET BATU PAHAT / BPT [ Station ]
 
Address: No. 110, Jalan Sultanah,
83000 Batu Pahat, Johor.
Phone: +607-4312887
+607-4346010
+607-4318986
Fax: +607-4332850
Read More >>
SKYNET BATU PAHAT / Yong Peng [ Substations ]
 
Address: 41A, Jalan Besar,
83700 Yong Peng, Johor.
Phone: +607-4672388
Fax:
SKYNET BATU PAHAT / Parit Raja [ Service Centre ]
 
Address: 4 Jalan 1, Taman Kelisa Jaya,
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor.
Phone: +607-4546010
Fax: